MGK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Krakowie, 30-319 Kraków, Rynek Dębnicki 12/4, NIP 6793115390, REGON 362346399 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000572890 kapitał zakładowy 5 000 zł biuro@mgkn.pl